Select Page

Psychotherapiepraktijk Karien van de Wouw

Uithoornstraat 9-1 1078 SR Amsterdam

Wordt uw behandeling vergoed?

In mijn hoedanigheid als BIG-geregistreerde psychotherapeut, GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog, worden door mij uitgevoerde behandelingen  vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dat is zo geregeld in de Zorgverzekeringswet. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van:

  1. Uw verzekeringspolis (natura of restitutie)
  2. Of uw behandelaar wel of niet een contract heeft met uw verzekeraar.

Ik heb in 2020 geen contracten afgesloten met verzekeraars

Als u een naturapolis heeft dan vergoedt uw zorgverzekeraar een bepaald percentage van de kosten; de overige kosten komen voor uw eigen rekening. Het wettelijk eigen risico (€ 385,– in 2019) moet u altijd zelf betalen. U krijgt van mij een nota, die u in kunt dienen bij uw verzekeraar voor gedeeltelijke vergoeding.

Als u een (zuivere) restitutiepolis heeft, krijgt u in principe het gehele bedrag vergoed. Ook hier moet u het eigen risico (€ 385,– in 2019) zelf betalen. Er zijn restitutiepolissen die niet alles vergoeden. Raadpleeg daarvoor uw polis of uw verzekeraar. U krijgt van mij een nota, die u ter declaratie in kunt dienen bij uw verzekeraar.

Wat breng ik in rekening?

Ik ben wettelijk verplicht om de tijd te noteren, die ik aan uw behandeling besteed. Het gaat daarbij om de therapiesessies met u, maar ook om de tijd die ik besteed aan e-mails, telefoontjes, overleg met collega’s of aan administratie. De totaal bestede tijd wordt na de behandeling of na een jaar in rekening gebracht. Realiseer u goed, dat door deze wettelijk verplichte wijze van registreren u na een of twee zittingen uw eigen risico gebruikt hebt.

No show

Voor het niet tijdig afzeggen van afspraken (korter dan 24 uur) of het niet verschijnen op afspraken geldt in 2016 een No-show tarief van € 50,–.

Wat word er niet vergoed vanuit de basisverzekering?

De volgende behandelingen worden niet vergoed:

  • Relatietherapie (behalve als deze plaats vindt in het kader van de behandeling van een andere stoornis, zoals bv. depressie of angststoornis).
  • Aanpassingsstoornissen
  • Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (de zogenoemde V-codes).

Tarieven

De tarieven voor behandelingen in het kader van de GGZ (basis en specialistisch) worden elk jaar vastgesteld daar de NZA.

Hier vindt u de tarieven die ik in 2020 hanteer:

Voor Basis GGZhttps://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285415_22/1/

Voor Specialistische GGZ: op aanvraag

Hier vindt u de tarieven die ik in 2019 hanteer:

Voor Basis GGZ: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/
Voor Specialistische GGZ: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243890_22/1/