Select Page

Psychotherapiepraktijk Karien van de Wouw

Uithoornstraat 9-1 1078 SR Amsterdam

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden op 020-6932223  of per email cvandewouw@mac.com . In beide gevallen zal er eerst  telefonisch contact zijn om kort te screenen of u bij mij aan het juiste adres bent en om een afspraak te maken. Ik stuur u per email een bevestiging van de afspraak en informatie over psychotherapie bij de vrijgevestigde psychotherapeut.

Intake: 1-4 gesprekken

Allereerst zal ik u vragen te vertellen waarom u zich op dit moment aanmeldt. Ik zal uw levensloop navragen, omdat ik u wil leren kennen en een beeld wil krijgen van hoe u zich ontwikkeld heeft. Uw achtergrond zal aanknopingspunten bevatten om de huidige klachten te begrijpen. De veronderstellingen die ik daarover heb zal ik tijdens de gesprekken aan u voorleggen.

Aan het einde van de intake zal ik u vragen wat u van therapie verwacht, wat u van mij verwacht en op welke vraag u antwoord wilt krijgen.

Ik zal aan het einde van de intake mijn bevindingen aan u voorleggen en u een behandeladvies geven. Afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden, kan de therapie gericht zijn op het verminderen van de klachten of op het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van deze klachten. 

Als ik denk dat ik u kan helpen en als u met mij verder wilt,  maken we een behandelplan met daarin doelen en frequentie van de zittingen. Als ik denk dat u met een andere vorm van therapie  beter gebaat zult zijn, zal ik u verwijzen of terugverwijzen naar de huisarts.

De relatie met de therapeut

Uit onderzoek naar het succes van psychotherapie komt steeds naar voren dat de belangrijkste factor daarin is de therapeutische relatie. Het is belangrijk dat er een goede match is tussen therapeut en patiënt. Tijdens de intakegesprekken kunt u ervaren hoe het is om met mij te praten en of u zich voldoende op uw gemak voelt bij mij. U moet zich afvragen of  u voor langere tijd samen met mij stil wilt staan bij wat er in u leeft.

Om een therapeutisch proces tot stand te brengen is continuïteit belangrijk. Om die reden reserveer ik wekelijks of tweewekelijks tijd voor u op een vast tijdstip en verwacht ik van u dat u dat ook doet.

Onderbrekingen in de therapie zijn onontkoombaar en noodzakelijk. Ik zal mijn geplande onderbrekingen zoveel mogelijk 6 weken van tevoren aankondigen. Ik stel het op prijs dat u dat ook zult doen.

 

 

Werkwijze

Ik ga ervan uit dat problemen zich niet vanuit het niets ontwikkelen. In de intake probeer ik al samenhang aan te brengen tussen de problemen waarvoor u zich aanmeldt en uw ontwikkelingsgeschiedenis. Belangrijke uitgangspunten:

Mensen zijn zich vaak niet bewust van de drijfveren van hun gedrag: men kan zich soms angstig, onzeker of gedeprimeerd voelen zonder te begrijpen waar dat vandaan komt. Het ervaren van zulke gevoelens kan het leven heel onbevredigend maken en leidt soms tot ernstige verstoringen van studie of werk en intieme relaties.

Wensen, gedachten en gevoelens die men zelf niet accepteert houdt men weg, ook voor zichzelf. Daardoor kan een conflict ontstaan tussen datgeen wat men eigenlijk wil en wat men in werkelijkheid doet, of een kloof tussen het werkelijke gevoel en dat wat men anderen laten zien. Dat kan leiden tot misverstanden, isolement of conflicten met anderen en dit kan weer leiden tot psychische spanningen en problemen. In een psychoanalytische therapie worden verborgen gedachten en gevoelens bewust gemaakt en dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen en te verwerken.

Een tweede uitgangspunt is, dat het beeld, wat men van zichzelf en van anderen heeft, sterk wordt bepaald door de ervaringen met ouders en verzorgers in de jeugd. Een gevoel van verlating, dat iemand heeft wanneer zijn partner twee dagen weg is, kan terug te voeren zijn op vroege ervaringen van verlies en verlating. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten. Soms herhaalt men onbewust in de omgang met zichzelf en anderen ervaringen van vroeger. Vaak reageert men ongewild op een bepaalde manier op dezelfde situaties. Ook komt het voor dat men onbewuste gevoelens en gedachten toeschrijft aan anderen op grond van vroegere ervaringen. Zo kan iemand die als kind de ervaring had dat zijn ouders snel boos op hem waren, later het gevoel krijgen dat anderen snel boos op hem worden. 

Waarom werkt het?

De therapie biedt de mogelijkheid om u in een veilige omgeving bewust te worden  van belangrijke gevoelens en ze te ervaren, te onderzoeken en te verwerken. U kunt ontdekken dat verwachtingen over uzelf en over anderen niet vanzelfsprekend zijn. Het kan onthullend zijn om te merken dat de therapeut niet boos wordt of u veroordeelt. Het wordt dan mogelijk om uzelf en anderen anders te gaan zien. Dat laatste is een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van psychische problemen. 

Medicatie

Soms zal het nodig zijn om naast de therapie een tijdje medicijnen te gebruiken, die ervoor zorgen dat u niet voortdurend overspoeld wordt door depressieve gevoelens of door angst. Ik kan u dan verwijzen naar een psychiater, die met u bespreekt of medicijngebruik een optie is.

Beëindiging van de therapie

De laatste fase van de therapie staat in het teken van beëindiging en afscheid nemen. Deze fase activeert ambivalente gevoelens: naast opluchting dat de therapie voorbij is en het gevoel weer regie te voeren over  uw eigen leven, kan het ook oude gevoelens van verlatenheid triggeren en verdriet over het afscheid van de therapeut. Het is  belangrijk tijd te nemen om de therapie te beëindigen.