Select Page

Psychotherapiepraktijk Karien van de Wouw

Uithoornstraat 9-1 1078 SR Amsterdam

Opleiding en werkervaring

Na mijn studie klinische psychologie aan de UvA heb ik de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut gevolgd. Ik heb in verschillende psychiatrische instellingen gewerkt, waar ik individuele therapieën heb gegeven in het ambulante veld en als  groepstherapeut heb gewerkt in klinische en deeltijd klinische settings

Aanvankelijk heb ik mijn baan in de instelling gecombineerd met een eigen praktijk en sinds 2006 werk ik volledig in de eigen praktijk. Ik volg regelmatig bijscholingen en ik heb me verder gespecialiseerd tot klinisch psycholoog.

Registratie in het BIG-register van de overheid

Ik ben als psychotherapeut en als klinisch psycholoog geregistreerd in het BIG-register van de overheid:  https://zoeken.bigregister.nl/zorgverlener/a0474a21-c05d-4e5c8772-32c093224d27 en derhalve bevoegd tot het zelfstandig uitoefenen van het beroep van psychotherapeut.

Lidmaatschap LVVP en kwaliteitsbewaking

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten en werk volgens de beroepscode van de vereniging. In het kader van kwaliteitsbewaking is de praktijk gevisiteerd en voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Informatie over de beroepscode, klachtrecht en privacy beleid beleid vindt u op de website van de vereniging: www.lvvp.info. Op verzoek kan ik u een digitale folder toesturen waarin u over deze zaken geïnformeerd wordt. Mail naar: cvandewouw@mac.com.

Lidmaatschappen andere beroepsverenigingen

Nederlandse vereniging voor Psychotherapie: www.psychotherapie.nl

Nederlandse vereniging voor groepsdynamiek en  groepspsychotherapie: www.groepstherapie.nl

 

 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘GENEESKUNDIGE GGZ’, dat wil zeggen generalistische en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Een exemplaar van mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.